Želite li sebe ili svoj posao predstaviti na Internetu, morate zakupiti hosting i odabrati neku domenu. Isto kao što se nekome u stvarnom svijetu predstavljate svojim imenom i prezimenom, tako se u internetskom svijetu predstavljate domenom. Domena sadržava naziv koji ste proizvoljno odabrali ili je njen naziv povezan s vašim poslom ili djelatnošću.

Dijelovi domene

Domena se sastoji od dva dijela. Prvi dio je sami naziv domene i u nekim slučajevima postoje posebna pravila koja se moraju poštivati prilikom njegovog odabira. Ta pravila koriste se prilikom registracija nacionalnih domena određenih država. Želite li pak registrirati neku globalnu domenu, pravila gotovo da i nema i moći čete biti vrlo maštoviti prilikom odabira naziva domene.

Drugi dio domene je ekstenzija koja je od naziva odvojena točkom. Ona pokazuje je li riječ o nacionalnoj domeni ili globalnoj. Svaka država ima jednu nacionalnu domenu, odnosno ekstenziju dok je dostupno jako mnogo različitih globalnih domena.

Registracija i provjera domene

Osnovna stvar koju morate učiniti prije nego se odlučite za neki naziv je provjera domene, odnosno provjera da li je tu domenu netko već prije registrirao. Domene dobijate na korištenje na način da ih registrirate. Registracija se obično obavlja na period od godine dana nakon čega je potrebno produžiti registraciju domene. Ukoliko ne produžite registraciju, netko drugi može registrirati tu domenu i ona više neće biti u vašem vlasništvu.

Provjera domene vrlo je jednostavna. Sve tvrtke koje nude uslugu registracije domena imaju i tražilicu u koju je dovoljno upisati naziv domene koja vas zanima i odmah dobiti rezultate o tome je li domena slobodna ili nije. Budući da se domena sastoji od naziva i ekstenzije, provjera domene može dati različite rezultate. Najpoznatija globalna domena ima ekstenziju com i često ćete prilikom provjere domene saznati da je naziv s ekstenzijom com zauzet dok su neke druge ekstenzije slobodne i mogu se registrirati.

Ako vam provjera domene prikaže zadovoljavajuće rezultate, idući korak je registracija domene. Nju možete obaviti putem mnogih domaćih i inozemnih tvrtki u svega nekoliko minuta putem Interneta. Nakon toga, potrebno je da još samo ugovorite neku uslugu hostinga kako bi imali gdje pohraniti svoje internetske stranice i da svoju novu domenu povežete s tim hostingom.