Vozite li automobil, vjerojatno znate za neke njegove dijelove. Jedan od vrlo važnih dijelova je svakako akumulator, jer on služi za napajanje elektroničkih dijelova strujom. S obzirom da su danas brojni automobili puni elektroničkih dijelova, ali i da je struja potrebna pri paljenju automobila, ne treba posebno napominjati koliko je akumulator važan dio automobila. 

No, mnogi vozači često zanemaruju važnost jednog drugog dijela, koji je usko vezan uz akumulator, a a to je automobilski alternator. On je zapravo električni generator koji je zaslužan za punjenje akumulatora.

Princip rada alternatora u automobilu

Kao što je navedeno ranije, alternator u automobilu se može promatrati kao električni generator. On može biti: 

  • Dinamo-generator istosmjerne struje 
  • Alternator-generator izmjenične struje

Većina automobila danas posjeduje generator izmjenične struje, popularno nazvan alternator. On je puno jači po snazi i već pri najmanjem broju okretaja može proizvesti dovoljno struje za učinkovito punjenje akumulatora. Važno je napomenuti da je za samo punjenje akumulatora potrebna istosmjerna struja. Zbog toga, auto alternator još posjeduje i posebni usmjerivač koji ima zadaću pretvarati izmjeničnu struju u istosmjernu.

Pratite lampice na kontrolnoj ploči

Kontrolna ploča u automobilu sadrži brojne lampice, od kojih se neke pale prije samog pokretanja motora, a neke se mogu upaliti i tijekom vožnje. Kontrolna lampica alternatora u autu je crvene boje i u slučaju da se upali tijekom vožnje, označava kvar alternatora. Može biti riječ o nekom manjem kvaru, ali može i doći do potpunog prestanka rada auto alternatora, što može biti vrlo opasno po motor. U tom slučaju, akumulator će preuzeti na sebe nastavak isporuke struje, dok god ima kapaciteta. 

Zbog toga je vrlo bitno da u slučaju paljenja kontrolne lampice alternatora brzo reagirate, odnosno da što prije posjetite automehaničara koji će utvrditi o kakvom je kvaru riječ.

Kupnja zamjenskih autodijelova

U slučaju da vam se auto alternator pokvario, u brojnim lokalnim i web trgovinama s autodijelovima možete pronaći zamjenski. Pri kupnji je samo bitno da kupite odgovarajući, odnosno onaj koji odgovara vašem modelu automobila. 

Web trgovine često nude vrlo veliki izbor te je dovoljno da odaberete marku, model i godište svog automobila te da vam sustav ponudi samo odgovarajuće alternatore i ostale autodijelove. Stoga, ako i dođe do kvara bilo kojeg dijela automobila, ne očajavajte. Autodijelove je danas vrlo lako pronaći te će vam ih automehaničar brzo zamijeniti.